top of page

כל מה
שצריך לדעת

אתם שואלים
!עונה My Car

איך זה עובד? פשוט, נוח וקל!

דקה וחצי על איך עושים שימוש נכון ברכבי מיי קאר

מס' דגשים שחשוב לדעת!

לילה-לאורך.gif

מוקד חירום

בעת הזמנה פעילה אנחנו זמינים עבורך במוקד חירום בשלוחה 6 שים לב השיחה מתאפשרת מהנייד איתו ביצעת את ההזמנה, לכל מקרה חירום אחר תמיד ניתן להקיש בשלוחה 6

סיום נסיעה

סיום נסיעה – בכל סיום השכרה חובה לבצע סיום השכרה באפליקציה או באמצעות המענה האוטומטי, כל עוד לא סיימתם את ההשכרה היא תמשיך להיות מחויבת. איחור והארכת השכרה -  אין לאחר בשום אופן ויש לזכור שאחריכם יש עוד לקוחות. אפשר להאריך אך ורק על בסיס זמינות הרכב. כל איחור יחויב בעמלה של 1 ₪ לדקת איחור.

רכב שעומד מונע

רכב שעומד מונע מעל 10 דק' יחוייב בסכום של 0.80 אג' לדקה בגין צריכת הדלק, נא הימנע מלהשאיר רכב מונע שלא לצורך.

ביטול הזמנה

שים לב!  ביטול של הזמנה יומית עד 5 שעות לפני תחילת ההזמנה ללא עלות לאחר מכן בחיוב 50%, בהזמנה שעתית ללא עלות עד שעה לפני תחילתה. | פחות משעה לפני תחילתה בחיוב50%. | לאחר תחילת ההזמנה ניתן לבטלה, אך בחיוב מלא.

מנוי אישי

המנוי הינו אישי

ומתבסס על מספר הטלפון איתו ביצעתם הרשמה בלבד.  

לילה-לאורך.gif

שאלות נפוצות

bottom of page