top of page

תעריפים

שימו לב! בחגי ומועדי ישראל, חופשות ועונות מיוחדות תתכן עליה במחיר ותוספת מחיר של החל מ- 50₪ ליום השכרה

יש לשים לב למחיר לפני ביצוע השכרה 

25 ₪ לשעה + 1.8 ₪ לק"מ 

250 ₪ ליום + 1.4 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 5 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

הדלק
עלינו

ברלינגו_לאתר.png

רכב מסחרי - סיטרואן ברלינגו או דומה

קיה לבנה לאתר.png

12.90 ₪ לשעה + 1.5 ₪ לק"מ 

139 ₪ ליום + 1 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

הדלק
עלינו

רכב קטן - קיה פיקנטו או דומה

הדלק
עלינו

20.90 ₪ לשעה + 1.8 ₪ לק"מ 

209 ₪ ליום + 1.4 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

2008 ממותג.png

רכב משפחתי - פיג׳ו 2008

הדלק
עלינו

5008 ממותג.png

29.90 ₪ לשעה + 2 ₪ לק"מ 

350 ₪ ליום + 1.8 ₪ לק"מ 

אוטו' | 7 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

רכב 7 מקומות - פיג׳ו 5008 או דומה

הדלק
עלינו

39.90 ₪ לשעה + 2.2 ₪ לק"מ 

500 ₪ ליום + 2 ₪ לק"מ 

אוטו' | 7 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

צ׳רי טיגו 8.png

רכב VIP - צ׳רי טיגו

תמונת-רכב-BYD.png

15.9 ₪ לשעה + 0.90 אג'  לק"מ 

255 ₪ ליום + 0.60 אג' לק"מ 

מערכת WAZE מותקנת ברכב

רכב חשמלי - BYD ATTO 3 או דומה

השירות זמין לכל נהג מגיל 24 ושנתיים רישיון! נהג מעל גיל 21 ולפחות שנתיים רישיון יכול לשכור רכב מקטגוריית רכב קטן בלבד בתוספת של 13 ₪ לשעה ו 45 ₪ ליום.

שים לב! רכב שעומד מונע מעל 10 דק' יחוייב בסכום של 0.80 אג' לדקה
בגין צריכת הדלק, נא הימנע מלהשאיר רכב מונע שלא לצורך.​

איחור בהחזרה

(מחיר לדקה)

1 ₪ לדקה

הסבת דו"ח/

תשלום בכבישי אגרה

70.2 ₪

*ביטול השתתפות

עצמית

6.5 ₪ לשעה
60 ₪ ליום​

סגירת הזמנה

על ידי המערכת

10 ₪

המחירים לא תקפים לימי חגים ועונות שיא

שימו לב למחירים

אי החזרת רכב לתחנת המוצא

500 ₪

אי דיווח על

תאונה בזמן אמת

2000 ₪

החזרה עם פחות מרבע מיכל דלק

75 ₪

המחירון בכפוף לתקנון המופיע באתר וביישומון | לחברה עומדת הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה, בכל סתירה בין המחירים באתר למחירים ביישומון ובמערכת הטלפונית המחיר ביישומון הוא הקובע | המחירים המופיעים לעיל לא תקפים לימי חגים ועונות שיא

שימו לב!

bottom of page