top of page

איפה אנחנו?

שימו לב! בסיום ההשכרה
יש להחזיר את הרכב לתחנת המוצא בלבד!
 • בני ברק
  שלמה בן יוסף 4 הרב כהנמן 93 האדמו"ר מצנז 5 האדמו"ר מקוצק 46 גני גד 12 הרב דסלר 5 הרב חי טייב 12 הרב שר 9 דוד מחלוף 17 הרב מיימון 56 גוטליב 8 אלחריזי 8 מנחם 21 גני גד 4 יעקב רוזנהיים 16 הרב אברמסקי 39 הרב נויפלד 13 השלושה 7 שדרות האדמו"ר מויז'ניץ 20 באר מים חיים 12 הרב נויפלד 21 אור החיים 12 שדרות האדמו"ר מויז'ניץ 17 אמרי חיים 35 אבטליון 14 נחמיה 19 הרב חי טייב 7 מרים הנביאה 15 ישמח משה 12 עמק יזרעאל 34 חבקוק 12 המכבים 53 האדמו"ר מראדזימין 6 רב אמי 1 גינות דוד 102 רבי שלמה יוסף גניחובסקי 11 צמח צדיק 9 הרב שאול חדד 4 בן זומא 14 הרב משולם ראט 7 מעונות ויז'ניץ 4 הרב מיימון 58 דבורה הנביאה 8 צבי הרלינג 6 מתתיהו 21 יצחק מאיר הכהן 5 הרב קובלסקי 16 דמשק אליעזר 9 אבן גבירול 15 אברבנאל 119
 • אלעד
  הלל 12 רבי יהודה הנשיא 46 הרי"ף 19 שמאי 26 סעדיה גאון 5 יונתן בן עוזיאל 67 אבטליון 2 רב ניסים גאון 4 רבי פנחס בן יאיר 12 רבי יהודה הנשיא 60 רבי מאיר 10 רש"י 6 רבן יוחנן בן זכאי 87 רבי יהודה הנשיא 98 בעלי התוספות 8 רבי יוסי בן קיסמא 28 הרב המאירי 12
 • מודיעין עילית
  רבי יהודה הנשיא 27 רבי שמעון בר יוחאי 28 שדרות יחזקאל 31 מסילת יוסף 34 מהרי״ל 12 רשב״ם 8 רבי יהודה הנשיא 10 עיון התלמוד 3 נתיבות המשפט 77 נתיבות המשפט 67 מסילת יוסף 32 נתיבות המשפט 99 חזון דוד 11 אבני נזר 25 חזון אי"ש 9 רחוב קצות החושן 11 רבי יהודה הנשיא 26 נתיבות המשפט 37 משך חכמה 37 רבי שמעון בר יוחאי 9 שאגת אריה 1 חת"ם סופר 6 רחוב רבי עקיבא 7 הריטב"א 14 חזון אי"ש 17 מסילת יוסף 16
 • בית שמש
  יחזקאל הנביא 24 רבינא 7 רבי טרפון 1 נחל שורק 19 שדרות נחל הקישון 20 אביי 7 שדרות נחל הקישון 15 דובר שלום 3 ברכת אברהם 9 יחזקאל הנביא 6 רשב"י 1 נחל גילה 4 חבקוק הנביא 53 רבי יוסי בן קיסמא 6 מרים הנביאה 7 מחזיקי הדת 1 בן איש חי 44 נחל מיכה 13 שדרות נחל הקישון 17 בן איש חי 70 אור שמח 31 רבי צדקה יהודה 1 קדושת אהרון 9 נחל עין גדי 33 שדרות נהר הירדן 23 נחל דולב 9 נחל דולב 25 חגי הנביא 7 ריב"ל 18 נחל אוריה 8 יחזקאל הנביא 31 תכלת מרדכי 4 נחל שורק 12 שדרות נחל הקישון 56 שדרות נהר הירדן 48 ראובן 4
 • ירושלים והסביבה
  תיאודור לביא 2 מאיר בלבן 3 בינת יששכר 5 קרל נטר 42 בינת יששכר 7 אבן האזל 1 קהילות יעקב 9 האדמו"ר מרוז'ין 17 עמרם גאון 7 הרב בלוי 14 זכרון יעקב 15 אמרי בינה 7 שח"ל 14 חכם שמואל ברוכים 5 נטרונאי גאון 9 מנחם משיב 3 אליעזרוב 9 מבוא חצרות 3 עלי הכהן 27 ועד ארבע ארצות 64 דברי חיים 24 הר שפר 5 החיד"א 29 ירמיהו 60 מבוא רפידים 2 מנחת יצחק 16 חנה 9 יוסף זיו 17 בר כוכבא 11 עזריאל 5 מיכל 13 האדמו"ר מליובאוויטש 24 שמעון הצדיק 128 מבוא דב בר יקר 1 הרב בנימין צביאלי חזון איש 22 מבוא הרב יהודה פתיה 1 רבי שלמה זלמן דרוק 73 חזון איש 39 מנחם מנדל משקלוב 14 בנימין מינץ 33 אברהם רביץ 2 כפר עברי 10 עזרת תורה 30 הרב חזקיה שבתאי 17 רבי נג'ארה 20 הרב עוזיאל 92 קרל נטר 128 מעגלות הרב פרדס 49 קדושת אהרון 9 פנים מאירות 7 המ"ג 39 הרב מיימון 6 טללים 18 מח"ל 8 זכרון יעקב 12 מקווה 120 צונדק 129 מעגלי הרי"ם לוין 43 פארן 16 ששת הימים 4 אהרון ברנד 13 מבוא רבי בן ציון יאדלר 2 יצחק מירסקי 3 הרב יוסף שלמה כהנמן 9 בעל השאילתות 30 מבוא השלום והאחדות 5 צפרירים 16 רח' אַבְרָהָם רֵיקָנָטי 14 חיים מיכל מיכלין 1 הקבלן 17 סולם יעקב 3 משמר הגבול 10 הרב ש. שאולזון 38 רחוב לואי ליפסקי 42 הרב רפאל קצנלבוגן 4 ים סוף 19 ים סוף 3 בית וגן 38 הרב רפאל קצנלבוגן 76 הרב סורוצקין 36 דברי חיים 6 רמת הגולן 7 יגאל אלון 18 הפסגה 66 ארזי הבירה 47 הפסגה 26 הסנהדרין 14 שדרות נווה יעקב 52
 • ביתר עילית
  פנים מאירים 14, ביתר עילית הרבי מנדבורנא 33, ביתר עילית הרב קעניג 14, ביתר עילית כף החיים 14, ביתר עילית רחוב בבא סאלי 5, ביתר עילית הרבי מנדבורנא 1, ביתר עילית הרבי מזוועהיל 19, ביתר עילית רחוב רבי נחמן מברסלב 13, ביתר עילית רחוב הרבי מליובאוויטש 2, ביתר עילית רבי יוחנן בן זכאי 10, ביתר עילית רחוב רבי עקיבא 16, ביתר עילית דרכי איש 12, ביתר עילית הרב שך 33, ביתר עילית ישמח ישראל 15 ביתר עילית רחוב החוזה מלובלין 9, ביתר עילית הרב שך 10, ביתר עילית וחי פחד יצחק 26, ביתר עילית רחוב המגיד ממזריטש 28, ביתר עילית רחוב קדושת לוי 29, ביתר עילית
bottom of page