top of page

תעריפים

לילה-לאורך.gif

הדלק
עלינו

ברלינגו_לאתר.png

סיטרואן ברלינגו - מסחרי

הדלק
עלינו

קיה לבנה לאתר.png

קיה פיקנטו

הדלק
עלינו

ספייס-סטאר-לבן-ממותג.jpg

מיצובישי ספייס סטאר

הדלק
עלינו

טויוטה-אייגו-ממותג-לבן.png

טויוטה אייגו

הדלק
עלינו

my car_cars.webp

שברולט ספארק

הדלק
עלינו

2008 ממותג.png

פיג'ו 2008 - משפחתית

הדלק
עלינו

קורסה לבן 2.png

אופל קורסה - משפחתית

הדלק
עלינו

מאזדה לבן ממותג.png

מאזדה 2 - משפחתית

הדלק
עלינו

5008 ממותג.png

פיג'ו 5008 - 7 מקומות

הדלק
עלינו

my car_cars2.webp

קיה קרניבל - 7 מקומות VIP

הדלק
עלינו

צ׳רי טיגו 8.png

צ׳רי טיגו  - 7 מקומות VIP

הדלק
עלינו

יונדאי-סטריה_ממותג.png

יונדאי סטאריה - 9 מקומות VIP

35 ₪ לשעה + 2.2 ₪ לק"מ 

350 ₪ ליום + 1.8 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 5 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

12.90 ₪ לשעה + 1.5 ₪ לק"מ 

189 ₪ ליום + 1 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

29.90 ₪ לשעה + 2.2 ₪ לק"מ 

350 ₪ ליום + 1.8 ₪ לק"מ 

אוטו' | 7 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

39.90 ₪ לשעה + 2.5 ₪ לק"מ 

500 ₪ ליום + 2 ₪ לק"מ 

אוטו' | 7 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

39.90 ₪ לשעה + 2.5 ₪ לק"מ 

500 ₪ ליום + 2 ₪ לק"מ 

אוטו' | 9 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

12.90 ₪ לשעה + 1.5 ₪ לק"מ 

189 ₪ ליום + 1 ₪ לק"מ 

אוטו' | 4 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

20.90 ₪ לשעה + 1.8 ₪ לק"מ 

209 ₪ ליום + 1.4 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

20.90 ₪ לשעה + 1.8 ₪ לק"מ 

209 ₪ ליום + 1.4 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

12.90 ₪ לשעה + 1.5 ₪ לק"מ 

189 ₪ ליום + 1 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

20.90 ₪ לשעה + 1.8 ₪ לק"מ 

209 ₪ ליום + 1.4 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

39.90 ₪ לשעה + 2.5 ₪ לק"מ 

500 ₪ ליום + 2 ₪ לק"מ 

אוטו' | 7 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

12.90 ₪ לשעה + 1.5 ₪ לק"מ 

189 ₪ ליום + 1 ₪ לק"מ 

אוטו' | 5 מושבים | 2 מזוודות

מערכת WAZE מותקנת ברכב

תמונת-רכב-BYD.png

BYD - ATTO 3 חשמלי

25 ₪ לשעה + 0.90 אג'  לק"מ 

300 ₪ ליום + 0.60 אג' לק"מ 

מערכת WAZE מותקנת ברכב

בוקר-לאורך.gif
השירות זמין לכל נהג מגיל 24 ושנתיים רישיון! נהג מעל גיל 21 ולפחות שנתיים רישיון יכול לשכור רכב מקטגוריית רכב קטן בלבד בתוספת של 10₪ לשעה ו 30₪ ליום.

שים לב! רכב שעומד מונע מעל 10 דק' יחוייב בסכום של 0.80 אג' לדקה
בגין צריכת הדלק, נא הימנע מלהשאיר רכב מונע שלא לצורך.​

איחור בהחזרה

(מחיר לדקה)

1 ₪ לדקה

הסבת דו"ח/

תשלום בכבישי אגרה

70.2 ₪

*ביטול השתתפות

עצמית

5 ₪ לשעה
50 ₪ ליום

סגירת הזמנה

על ידי המערכת

10 ₪

החזרת רכב

לא נקי

100 ₪

אי החזרת רכב לתחנת המוצא

500 ₪

אי דיווח על

תאונה בזמן אמת

2000 ₪

החזרה עם פחות מרבע מיכל דלק

75 ₪

המחירון בכפוף לתקנון המופיע באתר וביישומון | לחברה עומדת הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה, בכל סתירה בין המחירים באתר למחירים ביישומון ובמערכת הטלפונית המחיר ביישומון הוא הקובע | המחירים המופיעים לעיל לא תקפים לימי חגים ועונות שיא

שימו לב!

bottom of page