top of page

תקנון 

  • הטבת שעתיים חינם תקפה למי שקיבל אישור רשמי ממייל החברה על זכאותו להטבה

  • ההטבה ניתנת למימוש בהזמנה אחת ביום בלבד! לא ניתן לפצל לשתי הזמנות

  • ההטבה בתוקף לרכב קטן בלבד

  • ההטבה ניתנת למימוש בהזמנה מיידית בלבד (עד 15 דק' לפני ההזמנה) אין הזמנה מראש

  • אין אפשרות להארכת זמן ההזמנה מעבר לשעתיים, הארכה תחייב את הלקוח במחיר מלא גם על השעתיים הראשונות.

  • הזמנה מתבצעת דרך המענה הקולי ב- 2138* או דרך האפליקציה

  • ניתן לבצע הזמנה רק ממספר הטלפון איתו נרשמת למערכת

  • תוספות להזמנה כגון ביטול דמי ביטוח או תוספת נהג צעיר לא כלולות במבצע.

  • ההטבה כוללת דלק. 

bottom of page